top of page

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,

  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,

  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,

  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,

  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,

  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Contact us

SP nr 314 im.Przyjaciół Ziemi w Warszawie

(022) 811 40 07

© Copyright 2016 by Małgorzata Kostian.   Proudly created with Wix.com

bottom of page